Organisationsudvikling

Får du det maksimale ud af din organisation? Oplever du, at de opgaver, I løser, bliver flere og flere? Er der i din daglige ledelse mange spørgsmål, som kommer igen og igen?

Er I blevet flere og flere, uden at der er kommet flere ledere? Eller er I blevet færre og færre gennem fusioner og forandringsprocesser?

Så er det ved at være tid til at få udviklet din organisation. Få sat de rigtige mennesker på de rigtige poster, og få strammet og styrket din opgaveløsning.

Hvad får du ud af det?

  • En styret proces, hvor udviklingen bliver en hjælp frem for en forhindring
  • Klare succes kriterier, som der bliver fulgt op på·
  • Tilfredse medarbejdere
  • Støtte til de svære beslutninger

 ”Forløbet med Morten S. Knudsen skabte ro, og skabte en ledelsesmæssig platform, som jeg kunne lede ud fra – og hjalp mig med at fastholde den”.

Jan Josephsen
Servicechef – Amager Hospital