Udviklingsdag

Det vigtige i at afholde en udviklingsdag er at nå i mål med de forandringer, som har givet anledning til at afholde dagen. Dette gør, at jeg prioriterer, at vi alle er helt klar over, hvad der skal ske efter dagen, er afviklet, og at der er tydelige konkrete opgaver og opfølgninger for alle. 

Emnerne kan være meget forskellige fra kommunikation, samarbejde, faglig udvikling, teamudvikling, forandringer og meget mere. For at afklare hvad målene kan være, har jeg en grundig dialog med lederen før dagen afholdes, og ofte involveres flere medarbejdere.

Det væsentlige er, at tempoet passer, så vi når det, som er væsentligt, og at de emner, som dukker op undervejs, bliver håndteret ordentligt. Dialogen med den ansvarlige leder er løbende igennem dagen, så der kan prioriteres og lægges fokus der, hvor det er væsentligt for lederen. Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om de udfordringer, som dukker op, samtidigt med at der er en god stemning med positiv energi.

Ofte vil der komme ting frem, som fylder for den enkelte, og det kan godt være voldsomt, da det er væsentligt for den enkelte at få det frem. Dette håndterer jeg, samtidigt med at alle kan være i det på en god måde. Det er ofte sket, at dagens indhold har ændret sig kraftigt, efter de første drøftelser har været i gang, og det er blevet tydeligt, at der er andre udfordringer, som fylder mere, end dem der var planlagt at behandle. Dette bliver håndteret og prioriteret i samspil med den ansvarlige leder, så det kan blive en god dag for alle. Kontakt mig for mere på mail.

Hør her, hvordan jeg hjalp Grønlands Energiselskab Nukissiorfiit