Organisationsudvikling

Forandringer i organisationer er et vilkår, og mine forløb tager både hånd om konkrete tiltag, som fusioner og effektiviseringer, men også af ledere og medarbejdere som står midt i det hele. Det er ofte ikke vanskeligt at lave forandringen, men at få den til at lykkes efterfølgende med opbakning blandt de involverede. Det er her, jeg gør en forskel.

Jeg arbejder med at forventningsafstemme direktion, cheflag og ledere, så strukturerne og sammenhængskraften bliver tydeligere for alle involverede. Det er gennem processer med fokus på involvering af alle og respekt for den enkelte, at tingene lykkes. Min tilgang er præget af energi og humor, hvilket skaber en uformel stemning, som gør, at alle kan være i det.

Lederne i de enkelte grupper får øjnene op for hinanden i forløbet, og kan i langt højere grad arbejde sammen på tværs, end de kunne før. Synergien kommer til udtryk, og jeg oplever ofte, at der kommer en ny energi og gejst med mine forløb.