Ledelsesudvikling

Som leder har du mange forskellige snitflader i dit arbejde med medarbejdere, andre ledere og din egen overordnede. Her arbejder jeg sammen med dig om at skabe nogle klare forventningsafstemninger.

I samspillet mellem ledere skaber jeg dynamik ved at styrke ledergruppen og tydeliggøre rollerne i gruppen og mellem grupperne. Udviklingen kan være generel for hele organisationen eller været skræddersyet en mindre gruppe ledere, og deres behov som gruppe og som individuelle ledere.

Det centrale, i mine forløb, er at få lyttet til de behov der er hos lederne, skabt nogle rammer, som giver mening for deltagerne, og undervejs følge op på, at alle har opnået det, de gerne vil. For at kunne opnå dette benytter jeg mig af mine stærke empatiske evner og evnen til at stille spørgsmål og lytte længe efter de svar og behov, som kommer. Kontakt mig for mere info mail

Hør her, hvordan jeg hjalp Grønlands Energiselskab Nukissiorfiit